Kleintje DorpsQuiz 2019

Beste bezoeker,

De DorpsQuiz Bovensmilde wordt voor een groot deel via internet gespeeld. De juiste antwoorden van de Quiz vragen dient u in te vullen op een digitaal antwoordformulier. Om vertrouwd te raken met deze wijze van invullen kunt u “Kleintje Dorps Quiz” spelen. Na het starten van de Quiz door middel van de knop die onderaan deze pagina staat heeft u 18 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

In totaal kunt u 200 punten behalen.

In “Kleintje Dorps Quiz” worden u 9 vragen uit de volgende categorieën gesteld.

 1. Ons Dorp (vragen over Bovensmilde)
 2. Vroeger Was Alles Beter (Geschiedenis)
 3. Wie het Weet mag het Zeggen (Algemene Kennis)
 4. Sport en Spel (Sport en Beweging)
 5. Beeld en Geluid (Film, TV en Muziek)
 6. Heb ik heurt ja (vragen over Bekende Personen)
 7. Wiskundeknobbel (Rekenkundige vragen)
 8. Wereldreiziger (Aardrijkskunde)
 9. Groene Vingers (Natuur en Biologie)

Als u de Quiz heeft gestart ziet u boven de vragen de volgende gegevens.

 1. De klok die aangeeft hoeveel tijd u nog heeft om de vragen te beantwoorden (in bovenstaande afbeelding “00:17:49”).
 2. De categorie van de vraag (in bovenstaande afbeelding “Ons Dorp”).
 3. Rechts van de categorie het aantal punten dat u kunt behalen door de vraag correct te beantwoorden (in bovenstaande afbeelding “30 punten”).
 4. Het nummer van de vraag (in bovenstaande afbeelding “Vraag 1”).

Na het maken van de vragen kunt u de antwoorden verzenden en krijgt u onderstaand scherm te zien.

 1. Aantal goed beantwoorde vragen (in bovenstaand voorbeeld “7 van 9 vragen correct beantwoord”).
 2. De besteedde speeltijd (in bovenstaand voorbeeld “uw tijd: 00:00:56′”).
 3. Uw behaalde punten (in bovenstaand voorbeeld “160 van 200 punten behaald”).
 4. De behaalde score in procenten (in bovenstaand voorbeeld “uw score 80 %”).

Indien nodig dient u naar de bovenzijde van de pagina te scrollen als u de Quiz heeft gestart.

De vragen zijn niet makkelijk maar geven wel een goed beeld van het niveau van de vragen zoals deze tijdens de DorpsQuiz worden gesteld.

En u bent niet verplicht alle vragen te beantwoorden !

Kies strategisch bij het maken van de vragen om een zo hoog mogelijke score binnen de gegeven tijd te behalen.

En natuurlijk mag u een online zoekmachine gebruiken om de antwoorden op de vragen te achterhalen.

Wij wensen u veel succes met maken van de vragen en kunt deze Quiz zo vaak spelen als u wilt.

Veel speelplezier toegewenst namens de organisatie van de Dorps Quiz Bovensmilde.