Reglement Dorpsquiz

Algemeen

 • De DorpsQuiz Bovensmilde is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden opgelost en opdrachten worden uitgevoerd.
 • De DorpsQuiz is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden.
 • De organisatie van DorpsQuiz Bovensmilde is in handen van de Oranje Feest Vereniging Bovensmilde, hierna te noemen "de organisatie".
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Oranje Feest Vereniging Bovensmilde. Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben genomen van, en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de voorwaarden die betrekking hebben op de DorpsQuiz.

Teams

 • Deelnemende team bestaan minimaal uit 4 personen en maximaal uit 10 personen.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamleider. De teamleider dient een aantal gegevens in te vullen, zie ook het laatste punt bij "Inschrijven".
 • De teamleider is woonachtig in het dorp Bovensmilde en is minimaal 18 jaar. De minimale leeftijd voor de rest van de teamleden is 10 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamleider.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Bovensmilde en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de DorpsQuiz Bovensmilde deel te nemen.
 • Wij vragen de teams om qua teamsamenstelling eens bewust verder te kijken dan de vriendengroepen of familie. Kijk eens of je teams kunt vormen met mensen van verschillende leeftijden. Vraag ook een andere mensen die misschien niet zo voor de hand liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande of mensen die pas in ons dorp zijn komen wonen! Iedereen kan samen een team vormen, wij vragen jullie om elkaar op te zoeken! Jong kan van oud leren, en andersom. Iemand van een andere culturele achtergrond weet hele andere dingen dan een geboren Bovensmildeger, sublieme combinaties voor de DorpsQuiz dus!

Inschrijven

 • Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op de login pagina.
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de volgende zaken; de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten wordt en mag deelnemen aan de DorpsQuiz Bovensmilde, het aantal deelnemers/groepen, tijd van aanvang en eindtijdstip van de DorpsQuiz Bovensmilde.
 • Om deel te nemen aan de DorpsQuiz Bovensmilde dienen alle teamleden lid of gast lid (daglidmaatschap voor 5 euro) te zijn van de Oranje Feest Vereniging en indien de organisatie hier tijdens de prijsuitreiking om vraagt dienen de teamleden hun lidmaatschapspas te kunnen tonen. Indien één van de teamleden geen lid of gast lid is van de Oranje Feest Vereniging Bovensmilde wordt het gehele team gediskwalificeerd. Indien er op de dag van de DorpsQuiz door omstandigheden een teamlid niet deel kan nemen aan de DorpsQuiz is er de mogelijkheid dit bij de organisatie te melden minimaal 2 uur voor aanvang van de DorpsQuiz d.m.v een mailbericht naar dorpsquiz@ofvbovensmilde.nl. De organisatie biedt dan het team de mogelijkheid om een nieuw teamlid aan hun team toe te voegen. Indien het toe te voegen teamlid geen lid is kan deze alsnog lid of gast lid worden tot 1 uur voor aanvang van de DorpsQuiz.
 • De team captain dient tijdens de inschrijving de volgende gegevens te verstrekken. Voornaam, Achternaam, Adres, Mailadres en Mobiel nummer waarop hij bereikbaar is tijdens de DorpsQuiz Bovensmilde. Tevens dient hij een teamnaam op te geven.

Deelnemen

 • De organisatie stelt via de website de vragen beschikbaar. Deze komen om 15:00 online op deze DorpsQuiz website.
 • Teams worden geacht de quizvragen goed door te nemen. Naast de "kennis" vragen staan er ook vragen en opdrachten op de website waarvoor men locaties in/om Bovensmilde moet bezoeken. Dit is geen verplichting, men mag altijd besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag. Deze locaties moeten lopend of met een niet gemotoriseerd voertuig worden bezocht. Het is dus niet verplicht om alle vragen te beantwoorden. Bij het achterhalen van de antwoorden mag gebruik worden gemaakt van naslagwerken en zoekmachines.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen via deze website te worden ingezonden.
 • Organisatoren van de DorpsQuiz Bovensmilde zijn van deelname uitgesloten.

Puntentoekenning en uitslag

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie op juistheid beoordeeld. Voor elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend. De teams die hun invulformulier tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Doel van de DorpsQuiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quiz uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De uitslag van de DorpsQuiz Bovensmilde wordt bekend gemaakt tijdens een prijsuitreiking na afloop van de quizavond.
 • De uitslag van DorpsQuiz Bovensmilde is bindend en staat niet ter discussie.

Aanvullende regels

 • Zowel de organisatie als de vereniging kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de DorpsQuiz Bovensmilde.
 • Deelnemen aan de DorpsQuiz Bovensmilde is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn om locaties in/om Bovensmilde te bezoeken om de vragen of opdrachten uit de quiz te beantwoorden. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bezocht worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.